ΠΡΟΙΟΝΤΑ

G13 045 115 441

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,58 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,91 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 045 115 441 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 059 129 717 J

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ14,29 €
Τιμή προ ΦΠΑ11,62 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 059 129 717 J (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 030 131 547 B

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ1,18 €
Τιμή προ ΦΠΑ0,96 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 030 131 547 B (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 059 253 115

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,81 €
Τιμή προ ΦΠΑ3,10 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 059 253 115 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

907 06A 129 717 F

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,87 €
Τιμή προ ΦΠΑ3,15 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06A 129 717 F (ELRING)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 059 115 441 K

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ11,64 €
Τιμή προ ΦΠΑ9,46 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 059 115 441 K (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 078 145 039

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ8,95 €
Τιμή προ ΦΠΑ7,28 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 078 145 039 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 111 905 261

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ0,62 €
Τιμή προ ΦΠΑ0,50 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 111 905 261 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 022 133 237 C

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ35,30 €
Τιμή προ ΦΠΑ28,70 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 022 133 237 C (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 483 C

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ24,70 €
Τιμή προ ΦΠΑ20,08 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 483 C (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06D 103 121 B

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ7,13 €
Τιμή προ ΦΠΑ5,80 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06D 103 121 B (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 03C 129 636

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ5,78 €
Τιμή προ ΦΠΑ4,70 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 03C 129 636 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 121 F

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ2,89 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,35 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 121 F (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 03C 145 757 A

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,48 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,83 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 03C 145 757 A (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 5N0 253 115

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ24,30 €
Τιμή προ ΦΠΑ19,76 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 5N0 253 115 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 059 115 446 A

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ19,26 €
Τιμή προ ΦΠΑ15,66 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 059 115 446 A (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 03L 103 483 C

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ26,06 €
Τιμή προ ΦΠΑ21,19 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 03L 103 483 C (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 483 D

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ13,69 €
Τιμή προ ΦΠΑ11,13 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 483 D (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 09D 321 371

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ73,23 €
Τιμή προ ΦΠΑ59,54 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 09D 321 371 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 121 J

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ8,20 €
Τιμή προ ΦΠΑ6,67 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 121 J (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 036 131 547 F

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,48 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,83 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 036 131 547 F (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 N 901 005 01

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ5,78 €
Τιμή προ ΦΠΑ4,70 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : N 901 005 01 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

009 06D 129 717 D

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ23,91 €
Τιμή προ ΦΠΑ19,44 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06D 129 717 D (REINZ)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 3C5 827 359 C

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ5,57 €
Τιμή προ ΦΠΑ4,53 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 3C5 827 359 C (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 059 145 723

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ12,29 €
Τιμή προ ΦΠΑ9,99 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 059 145 723 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 484 A

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ24,60 €
Τιμή προ ΦΠΑ20,00 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 484 A (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 078 131 120 K

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,48 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,83 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 078 131 120 K (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

999 06F 103 483 E

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ10,07 €
Τιμή προ ΦΠΑ8,19 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06F 103 483 E (ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚ)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06F 115 441

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ13,86 €
Τιμή προ ΦΠΑ11,27 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06F 115 441 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

301 038 103 483 D

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ13,39 €
Τιμή προ ΦΠΑ10,89 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 038 103 483 D (TOPRAN)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 022 253 050 C

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ9,45 €
Τιμή προ ΦΠΑ7,68 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 022 253 050 C (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 06H 103 517 A

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ7,49 €
Τιμή προ ΦΠΑ6,09 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 06H 103 517 A (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 4B0 886 373

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ1,00 €
Τιμή προ ΦΠΑ0,81 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 4B0 886 373 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 4D0 253 115 A

ΦΛANTZA

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ4,83 €
Τιμή προ ΦΠΑ3,93 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 4D0 253 115 A (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

999 383 83

ΦΛANTA ΠOΛΛAΠΛHΣ EΞAΓΩΓHΣ SMART

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ35,83 €
Τιμή προ ΦΠΑ29,13 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 383 83 (ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚ)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 8K0 973 704

ΦΙΣ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,11 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,53 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 8K0 973 704 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

G13 1J0 973 772

ΦΙΣ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,54 €
Τιμή προ ΦΠΑ2,88 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 1J0 973 772 (ΓΝΗΣΙΟ VOLKS)

Λεπτομέρειες προϊόντος

142 6Q0 127 401 B

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SOFIMA (UFI)

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ18,61 €
Τιμή προ ΦΠΑ15,13 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 6Q0 127 401 B (SOFIMA)

Λεπτομέρειες προϊόντος

030 191 127 401 C

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ18,57 €
Τιμή προ ΦΠΑ15,10 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 191 127 401 C (BOSCH)

Λεπτομέρειες προϊόντος

997 1J0 127 401 A

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ8,73 €
Τιμή προ ΦΠΑ7,10 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 1J0 127 401 A (AFTERMARKET)

Λεπτομέρειες προϊόντος

287 1K0 127 434 A

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ29,04 €
Τιμή προ ΦΠΑ23,61 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 1K0 127 434 A (MAHLE ORIGIN)

Λεπτομέρειες προϊόντος

287 1K0 127 434 B

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ25,57 €
Τιμή προ ΦΠΑ20,79 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 1K0 127 434 B (MAHLE ORIGIN)

Λεπτομέρειες προϊόντος

490 FN1139

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ12,28 €
Τιμή προ ΦΠΑ9,98 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : FN1139 (MULLER FILTE)

Λεπτομέρειες προϊόντος

030 6Q0 127 401 F

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ24,82 €
Τιμή προ ΦΠΑ20,18 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 6Q0 127 401 F (BOSCH)

Λεπτομέρειες προϊόντος

490 7M0 127 401 A

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ22,69 €
Τιμή προ ΦΠΑ18,45 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 7M0 127 401 A (MULLER FILTE)

Λεπτομέρειες προϊόντος

081 191 127 401 E

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ15,01 €
Τιμή προ ΦΠΑ12,20 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 191 127 401 E (HENGST FILTE)

Λεπτομέρειες προϊόντος

142 068 115 561 B

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ SOFIMA (UFI)

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ6,41 €
Τιμή προ ΦΠΑ5,21 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 068 115 561 B (SOFIMA)

Λεπτομέρειες προϊόντος

997 03D 198 819 A

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,85 €
Τιμή προ ΦΠΑ3,13 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 03D 198 819 A (AFTERMARKET)

Λεπτομέρειες προϊόντος

004 021 115 562

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ17,11 €
Τιμή προ ΦΠΑ13,91 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 021 115 562 (MANN-FILTER)

Λεπτομέρειες προϊόντος

997 034 115 561 A

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

Τιμή πώλησης με ΦΠΑ3,83 €
Τιμή προ ΦΠΑ3,11 €

Άλλοι κωδικοί - αντιστοιχίες : 034 115 561 A (AFTERMARKET)

Λεπτομέρειες προϊόντος